top of page

IMPRO AVANCERAD KURS

MÅNDAGAR 22 januari  - 11 mars - FULL

TISDAGAR 23 januari - 12 mars - FULL

En fördjupningskurs inom improvisationsteater för dig som tidigare tagit grund- och fortsättningskurserna hos Teater Prego eller motsvarande.

Kursen fokuserar på improvisation i ensemble och hur du som medimprovisatör på bästa sätt kan använda dina förmågor för scenernas och gruppens bästa. Som Fortsättningskursen, fast med gruppen i fokus. Vi kommer öva på att lyssna till gruppen och hitta leken tillsammans. 

 

Som medimprovisatör i ensemblen kommer du öva på att både vara i bakgrunden och ta plats, vara följsam och initiera, avbryta scener och låta dem ta tid.

Mot kursens slut finns möjlighet att uppföra en improviserad föreställning, men det kommer vi att fatta gemensamt beslut om under kursens gång.

Datum & tid 

----

Tid: - - - 

Studietimmar: 20 st, 8 st träffar

Antal platser: 15 st

Lokal  Sprakateatern, Salagatan 24 

Kostnad: 2,200 kr

ANMÄLAN

Just nu har vi inget planerat kursstartsdatum för Fördjupningskursen, men hoppas kunna dra igång senare under våren 2023.

Obs!

För att behålla din plats behöver du betala in kursavgifen senast 7 dagar efter att din anmälan gjorts (eller innan kursstart, om du anmäler dig mindre än 7 dagar innan kursstart)

Anmälan är bindande. För återbetalning av kursavgift krävs avbokning senast två veckor innan kursstart.

bottom of page